Discover Tec DivingTecdiscover

 

De Padi Discover Tec Diving

Technisch duiken is de “extreme” tak van het duiken, waarbij ervaren en gebrevetteerde duikers veel dieper gaan dan de meeste duikers. Voor technisch duiken is aanzienlijk meer duikuitrusting en opleiding nodig om de bijkomende risico’s die dit soort duiken met zich meebrengt te kunnen beheersen. Tecduiken is niet voor iedereen geschikt, maar voor degenen die vragen om uitdaging zijn de PADI TecRec-cursussen het antwoord.

Wat je leert ?

Het DSAT Discover Tec programma is speciaal geïntroduceerd voor de recreatieve duikers die zeer geïnteresseerd zijn in het technisch duiken, maar nog niet de brevetteringen of de ervaring bezitten voor het Tec programma.

Bij deze cursus krijg je meer inzicht in de tec duikuitrusting en de technieken en methodes van het technisch duiken. Tevens wordt er meer verteld over de gevaren, risico’s en noodsituaties van het technisch duiken.

Je leert over technisch duiken en kan het uitproberen. Bovendien kan een Discover Tec-ervaring meetellen voor de Tec 40 - cursus.

Wat is technisch duiken ?

Technisch duiken wordt gedefinieerd als duiken anders dan conventionele commerciële of onderzoeksduiken, waarbij duikers dieper gaan dan de sportduiklimieten. Verder wordt het als volgt gedefinieerd, en bevat het een of meer van de volgende punten:

Dieper dan 40 meter/130 voet diepte duiken
Stage-decompressie vereist.
Duiken in een overdekte omgeving waarbij men verder dan 40 meter/130 voet vanaf de oppervlakte is.
Versnelde decompressie en/of het gebruik van verschillende gasmengsels tijdens de duik.

 

Wat met mijn materiaal ?

Gebruik duikmateriaal is niet in de prijs inbegrepen.

 

Deelnamevereisten

Gebrevetteerd zijn als PADI Open Water Diver of gelijkwaardig brevet.
minimum 18 jaar oud zijn
minimum 10 gelogde duiken hebben

 

De cursus omvat

1 theorieles
1 zwembad
Extra optie: buitenwaterduik

 

Prijs cursus: Padi Tec Discover

Kostprijs : 75 euro (excl. handboek)